dijous, 5 de març de 2015

Material per preparar examen de límits de successions

Us deixem una mica de material per preparar l'examen de límits de successions:Web molt completa amb teoría de límits de successions, exercicis resolts i exercicis amb solucions
http://www.vitutor.com/al/sucesiones/sucesiones_progresiones.html

Teoria amb exemples
http://www.xtec.cat/~jporta/Materials/Successions/5%20Calcul%20de%20limits.pdf

Tema successions de nombres editorial McGraw-Hill
http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448121643.pdf

Exercicis successions i límits amb solucions
http://www.ieslaasuncion.org/departamento/documentos/inicio/1786.pdf
https://adelamates.files.wordpress.com/2014/02/exercicis-extres-t8-successions.pdf
http://www.iessantvicent.com/departament/matematiques/solucions/SolucionsMate/sols4ESOB/unidad9.pdf

Exercicis de límits amb solucions
http://ejerciciosyexamenes.com/limites.pdf

Exercicis successions i límits resolts
http://www.bellera.org/prof/jsanz/solucionari_1r_bat_soc/cat_sol_1_6_1.pdf

Exercicis de límits amb solucions (arxiu molt complet que recull tots els casos!)

Exàmens
Examen resolt 1
Examen resolt 2


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada