dilluns, 28 de juliol de 2014

Orientació acadèmica i professional

Les classes d'orientació acadèmica i professional tenen com a objectiu ajudar els alumnes a entendre millor com són i pensar en què volen estudiar. Se'ls proporciona informació sobre les diferents possibilitats que tenen tant pel que fa a estudis com sortides laborals.

Les sessions són individuals, s'utilitza un programa completament personalitzat i s'hi treballen els  continguts següents:
 • Autoconeixement (interessos i preferències professionals)
 • Anàlisi dels resultats obtinguts en el test d'autoconeixement
 • Informació de l'organització dels sistema educatiu i els diferents itineraris
 • Cerca d'informació sobre diferents estudis, sortides acadèmiques i professions
dimecres, 23 de juliol de 2014

Preparació de la selectivitat i proves d'accés

Al nostre centre podeu preparar les proves següents:

Les classes són individuals o en grups reduïts (màxim 3 alumnes per clase) fins la data de l'examen. Es treballen totes les matèries (comunes i especifiques), amb professors especialistes en cadascuna d'elles.

Donem una atenció personalitzada a cada alumne, preparant un programa individual per cadascun d'ells.  Es fan simulacres d'exàmens de manera periòdica, que es corregeixen utilitzant els mateixos criteris d'avaluació de les proves per tal d'assegurar l'èxit.

dijous, 17 de juliol de 2014

Tècniques d'estudi

En les classes de tècniques d'estudi s'oferiran pautes d'organització i estratègies per tal de millorar el rendiment de l'alumne.

Els continguts que es tractaran són els següents:
 • Les condicions per a l'estudi (ordre, ambient d'estudi, clima de treball, etc.)
 • La recepció de la informació (tècniques per llegir millor, saber escoltar, prendre apunts, etc.)
 • El processament de la informació (elaboració esquemes i resums, tècniques de memorització, etc.)
 • La transmissió i expressió de la informació (tècniques per fer millors exàmens, exposicions orals, treballs, etc.)S'ofereix una atenció individualitzada, una avaluació inicial de les tècniques d'estudi i un informe final.

dissabte, 12 de juliol de 2014

Suport en el treball de recerca

Suport en el treball de recerca


En el nostre centre podreu trobar el suport necessari per realizar un bon treball de recerca, ja que ajudem a superar els problemes que sorgeixin en la seva elaboració, solucionar dubtes i prendre decisions. Concretament treballem els següents punts:
 • Tria i delimitació del tema
 • Coordinació amb el tutor del centre
 • Elaboració de l'estructura general
 • Distribució del temps dedicat a l'elaboració del treball
 • Recerca d'informació
 • Elaboració de la part pràctica
 • Redacció
En tots els casos es treballa en sessions individuals i amb un programa personalitzat. A més, et proporcionem informació sobre totes les beques i premis de treball de recerca que hi ha disponibles actualment.