dimecres, 14 d’octubre de 2015

NOVETAT: Servei d'assessorament psicològic (trastorns d'aprenentatge)

Les intervencions i reeducacions psicopedagògiques tenen com a objectiu treballar les dificultats escolars i/o acadèmiques. Són sessions individuals, dirigides a nens/es, adolescents i joves que presenten trastorns de l'aprenentatge, amb l'objectiu de desenvolupar o millorar les aptituds i habilitats relacionades amb l'estudi que la persona té menys desenvolupades i ocasionen un baix rendiment acadèmic.

Els trastorns de l'aprenentatge són dificultats per a l'adquisició d'algun aprenentatge d'inici a la infància, que es donen en nens, adolescents i adults amb una capacitat intel·lectual i escolarització “normals” així com amb un context social òptim. 

Les àrees de l'aprenentatge en les que poden influir són:
 • Llenguatge global
 • Llenguatge escrit
 • Càlcul matemàtic
 • Atenció
 • Concentració 
 • Organització i planificació
Hem de tenir present  que els trastorns de trastorns de l'aprenentatge poden influir en altres àrees:
 • Baixa autoestima
 • Problemes emocionals
 • Problemes conductuals
Tipologia de trastorns de l'aprenentatge:
 • Dislèxia (trastorn aprenentatge de la lectura)
 • Discalcúlia (trastorn aprenentatge matemàtiques)
 • TANV (Trastorn aprenentatge No verbal)
 • TDAH /TDA (Trastorn per Dèficit Atenció amb o sense Hiperactivitat) 
En aquest sentit, es treballa a diferents nivells tenint present les necessitats de cada infant:
 • Sessions de reeducació i acompanyament en infants amb trastorns aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, TDH,
 • Acompanyament en l’aprenentatge i adquisició habilitats i capacitats per tal de millorar el rendiment i adaptació escolar
 • Dotar estratègies per fomentar autonomia i minimitzar els efectes negatius (emocionals o conductuals) relacionats amb baix rendiment acadèmic
 • Organització tasques educatives
Per tal d'orientar-se en el procés reeducatiu, es realitza una avaluació psicopedagògica a partir de diversos tests o proves que ens ajuden a conèixer les necessitats educatives de cada infant, adolescent i jove.