divendres, 29 d’agost de 2014

Curs Física Zero

Aquest curs està destinat a estudiants que no han cursat Física prèviament i accedeixen a estudis universitaris en què cal que en tinguin uns coneixements mínims.

El seu objectiu és suplir les deficiències de formació prèvia en Física i ajudar a la superació de les assignatures relacionades amb aquesta ciència.

Les clases poden ser individuals o en grups reduïts.


dilluns, 25 d’agost de 2014

Curs de Química Zero

Aquest curs està destinat a estudiants que no han cursat Química prèviament i accedeixen a estudis universitaris en què cal que en tinguin uns coneixements mínims.

El seu objectiu és suplir les deficiències de formació prèvia en Química i ajudar a la superació de les assignatures relacionades amb aquesta ciència.

Les classes són individuals o en grups reduïts.

Els continguts que es treballaran són:
  • Els fonaments de la Química
  • Elements química i la taula periòdica
  • Compostos químics, formulació i nomenclatura
  • Reaccions químiques


dimecres, 20 d’agost de 2014

Correcció de treballs de final de grau. Preparació de la defensa.

Oferim sessions individuals d'assessorament i correcció de treball de final de grau.

Es poden treballar diferents aspectes en funció de les necessitats de cada alumne:
- Correcció lingüística
- Estructura del treball
- Metodologia
- Contingut
- Conclusions


D'altra banda, també s'ofereix orientació per a la preparació de la defensa:
- Estructura de la defensa
- Preparació suport visual
- Preparació del guió
-...

dijous, 14 d’agost de 2014

Classes de Batxillerat

Les classes de reforç i d'ampliació de Batxillerat es fan en classes individual o en grups reduïts. En tots els casos es fa un seguiment de l'aprenentatge i s'utilitza un programa personalitzat per a cada alumne.

Actualment, el nostre equip està format per especialistes en les següents matèries:

- Química
- Física
- Ciències de la Terra i el Medi Ambient
- Matemàtiques
- Biologia
- Anglès
- Llengua Catalana
- Història
- Geografía
- Filosofia

Cal destacar que al nostre centre, a més  d'oferir la possibilitat d'assistir a classes de manera regular (una, dues o tres sessions setmanals), també oferim la realització d'intensius per a la superació d'un examen concret.

dilluns, 11 d’agost de 2014

Classes d'anglès

Les classes d'anglès es fan de manera individual o en grups reduïts. En tots els casos es fa un seguiment de l'aprenentatge i s'utilitza un programa personalitzat per a cada alumne.

Els diferents objectius que es poden marcar per les classes d'anglès són:
- Reforç i/o ampliació dels conceptes treballats a l'escola o institut
- Superació d'un examen oficial (Cambridge (KET, PET o First), EOI, etc.)
- Preparació selectivitat o prova accés a CFGM o CFGS
- Treball d'un aspecte concret de la llengua (listening, speaking, writing, grammar)

Abans d'iniciar les classes es farà un test de nivel per tal de poder determinar els coneixements previs que té l'alumne.


dimecres, 6 d’agost de 2014

Classes de reforç de Secundària

Les classes de reforç de Secundària es fan de manera individual o en grups reduïts. En tots els casos es fa un seguiment de l'aprenentatge i s'utilitza un programa personalitzat per a cada alumne.

En les sessions:
- Es repassen els conceptes vistos a classe
- Es preparen exàmens
- Es proporciona material addicional per millorar l'aprenentatge (esquemes, exercicis resolts, etc.)
- S'amplien els continguts per poder avançar més en l'aprenentatge

Es pot treballar qualsevol de les assignatures que s'imparteixen a Secundària (matemàtiques, anglès, català, física i química, etc.)  segons les necessitats que tingui l'alumne en cada moment.


divendres, 1 d’agost de 2014

Classes de lectura i escriptura

Les classes de lectura i escriptura, que es poden fer de manera individual o en grups reduïts, tenen com a objectiu desenvolupar una bona comprensió lectora i treballar l'expressió escrita.

Alguns dels exercicis que es duran a terme són:
  • Pràctiques de lectura per millorar en seguretat i rapidesa
  • Exercicis de comprensió lectora utilitzant diferents tipus de textos i preguntes
  • Pràctiques d'escriptura per tal de millorar tant l'estructura dels textos com l'ortografia.

Es farà una avaluació inicial de l'alumne, la qual cosa permetrà preparar un pla de treball personalitzat que permetrà obtenir uns millors resultats.Random pile of mulitcoloured plastic alphabet letters for use in a kindergarten or preschool to teach young children basic language skills and to read, spell and write