dissabte, 14 de març de 2015

Material per preparar el tema de Matemàtiques de 1r de Bat "La circumferència i altres llocs geomètrics"

Us deixem material per preparar el tema de Matemàtiques de 1r de Bat "La circumferència i altres llocs geomètrics"Web molt completa amb teoria, exemples i exercicis
Circumferència
http://www.vitutor.com/geo/coni/conicas.HTML

El·lipse
http://www.vitutor.com/geo/coni/elipse.HTML

Hipèrbole
http://www.vitutor.com/geo/coni/hiperbola.HTML

Paràbola
http://www.vitutor.com/geo/coni/parabola.html

Teoria i exemples
http://personales.unican.es/gonzaleof/Ciencias_1/conicas.pdf
http://www.iesdionisioaguado.org/matematicas/pdf/conicas.pdf
http://www.cimat.mx/ciencia_para_jovenes/bachillerato/libros/algebra_angel_cap10.pdf

Exercicis resolts de circumferències, el·lipses, paràboles i hipèrboles
http://www.iessantvicent.com/departament/matematiques/solucions/m1/u-9.pdf
http://www.vadenumeros.es/primero/conicas-circunferencia-y-elipse.htm
http://www.unizar.es/aragon_tres/unidad5/u5conreto.pdf


Exercicis amb solucions de circumferències, el·lipses, paràboles i hipèrboles
http://ies.principefelipe.madrid.educa.madrid.org/attachments/359_probl%20resueltos%20de%20c%C3%B3nicas.pdf


Exàmens (sense solucions)
Rectes i còniques
https://manuelmatematiques1.files.wordpress.com/2010/06/examen-batx-rectes-i-coniques.pdf
http://personal.biada.org/~ciencies/Examens/2013_14/1%20BAT%20MAT%20BT%201314%20MIQ%20UD5%20i%207.pdf
https://www.dropbox.com/s/8fuxuhprrhh7r8a/1Bach_recta%2Bconicas_1011.pdf

Còniques
http://personal.biada.org/~ciencies/Examens/Anteriors/61018_1_BAT_MAT_BC_0910_MIQ_UD6.pdf
https://www.dropbox.com/s/9hqdu6x2g71nee3/1B_conicas_0405.doc


Exàmens resolts
Rectes i còniques
http://www.avempace.com/file_download/1288/E3x01+Geometr%C3%ADa+anal%C3%ADtica+y+c%C3%B3nicas+%28resuelto%29.pdf

Còniques
https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2013/10/examen_tema_5-lugares_geometricos_y_conicas_resuelto.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada